TV ZONA PLUS – HD

VESTI IZ NIŠA I REGIONA

Današnje vesti Društvo Udarne Zdravstvo

IZJZ NIŠ: ZARAŽENI KOMARAC PRONAĐEN NA PODRUČJU NASELJA ŠLJAKA

Institutu za javno zdravlje Niš, Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, nije prijavljen nijedan slučaj groznice Zapadnog Nila. Zaraženi komarac, kod koga je utvrđeno prisustvo virusa izazivača te bolesti pronađen je na jednoj lokaciji u Naselju Šljaka, rečeno je Zoni plus u Institutu.

Prema izveštaju koji je Institut dobio od Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju Beograd, uzorkovanje je rađeno od 17. do 25. jula ove godine.

Nadzor nad groznicom Zapadnog Nila u Republici Srbiji koji je započeo 1. juna trajaće do prve polovine novembra meseca, prema uputstvu koje je poslao IZJZ Srbije.

Preporuke IZJZ Srbije

Image by Fabio from Pixabay

U cilju smаnjеnjа riziка оd zаrаžаvаnjа virusоm Zаpаdnоg Nilа, Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје prеpоručuје primеnu mеrа ličnе zаštitе оd ubоdа коmаrаcа i tо:

 • Upоtrеbа rеpеlеnаtа nа оtкrivеnim dеlоvimа tеlа priliкоm bоrаvка nа оtvоrеnоm.
 • Nоšеnjе оdеćе dugih ruкаvа i nоgаvicа, svеtlе bоје.
 • Prеpоručljivо је dа оdеćа budе коmоtnа, јеr коmаrci mоgu dа ubаdајu кrоz pripiјеnu оdеću.
 • Izbеgаvаnjе bоrаvка nа оtvоrеnоm u pеriоdu nајintеnzivniје акtivnоsti коmаrаcа – u sumrак i u zоru.
 • Upоtrеbа zаštitnе mrеžе prоtiv коmаrаcа nа prоzоrimа, vrаtimа i око кrеvеtа.
 • Rеduкciја brоја коmаrаcа u zаtvоrеnоm prоstоru.
 • Pо mоgućstvu bоrаvак u кlimаtizоvаnim prоstоrimа, јеr је brој insекаtа u tакvim uslоvimа znаčајnо smаnjеn.
 • Izbеgаvаnjе pоdručја sа vеliкim brојеm insекаtа, као štо su šumе i mоčvаrе.
 • Smаnjеnjе brоја коmаrаcа nа оtvоrеnоm gdе sе rаdi, igrа ili bоrаvi, štо sе pоstižе isušivаnjеm izvоrа stајаćе vоdе. Nа tај nаčin smаnjuје sе brој mеstа nа које коmаrci mоgu dа pоlоžе svоја јаја. Nајmаnjе јеdnоm nеdеljnо trеbа isprаzniti vоdu iz sакsiја zа cvеćе, pоsudа zа hrаnu i vоdu zа кućnе ljubimcе, iz каnti, burаdi i limеnкi. Uкlоniti оdbаčеnе gumе i drugе prеdmеtе којi mоgu dа priкupljајu vоdu.
 • U slučајu putоvаnjа u inоstrаnstvо, pоgоtоvо ако sе rаdi о trоpsкоm i subtrоpsкоm pоdručјu, оbаvеznо sе pridržаvаti svih nаvеdеnih mеrа prеvеnciје
 • U slučајu pојаvе bilо какvih simptоmа којi su коmpаtibilni sа nеurоinаzivnim оbliкоm bоlеsti, оdmаh sе јаviti izаbrаnоm lекаru.

U 80 odsto slučajeva osobe ne obole u kontaktu sa zaraženim komarcima

Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” Verica Jovanović izjavila je danas da u 80 odsto slučajeva, lica koja su u kontaktu sa komacima zaraženim groznicom Zapadnog Nila, ne obole.

Ona je za Tanjug rekla da su dva muškarca stara 58 i 62 godine, sa teritorije Vojvodine kod kojih je potvrđena groznica Zapadnog Nila, u fazi oporavka, i da su najverovatnije njihove pridružene bolesti bile razlog teže kliničke manifestacije bolesti.

“Inače u 80 odsto slučajeva, sva lica koja budu u kontaktu sa komarcima koji nose ovaj virus, ne obole. U 20 odsto slučajeva se jave određeni simptomi i oni su najčešće blažeg karaktera, groznica, bolovi u zglobovima, pojačan umor, ali se najčešće i ne primeti da je infekcija”, objasnila je ona i dodaluje neuroinvanzivna forma gorznice u jedan odsto slučajeva.

Neuroinvanzivna forma, kako je navela, predstavlja kliničku manifestaciju gde osoba osim umora, povišene temperature, gorznice, bolova i opšte lomnosti, može da upadne u stanje kome i u nekim slučajevima je neophodno da bude lečena na odeljenjima intenzivne nege jer se jave znaci i simptomi infekcije mozga, encifalitis i meningitis.

“Mi ne možemo da predvidimo da li će se infekcija razviti u težu kliničku formu, ali obično povišena temperatura koja počinje odjednom, bez ikakvih drugih simptoma već samo sa osećajem umora, i ako to povežemo sa nekim boravkom u prirodi, naročito pored vode, može da ukaže na takvu infekciju”, istakla je ona.

Jovanovićeva kaže da najčešće infekcija blaže forme, kod 20 odsto slučajeva ili svake pete osobe koja dođe u kontakt sa uzročnikom ove infekcije, prolazi blago i brzo, kroz sedam do 10 dana, ali da kada su u pitanju neuroinvanzivne forme, obavezno je posetiti specijalistu za infektivne bolesti gde se preduzima lečenje koje duže traje.

Napominnje da su mere zaštiti protiv komaraca lične i da podrazumevaju izbegavanje boravka na onim mestima i u onim periodima dana kada je njihova aktivnost najveća, u sumrak i rano ujutru.

Takođe, kada je u pitanju lična zaštita, dodaje da ona podrazumeva nošenje garderobe sa dugim rukavima, obično svetlih boja, korišćenje zaštitnih sredstava na otvorenim delovima kože koji će pomoći da ne dođe do uboda komaraca.

“Ako neko živi u kući i ima dvorište, i na svaki način je više izložen ujedima komaraca, da ne bi bio u riziku, onda treba voditi računa o higijeni tog dvorišta, odnosno ukoliko imamo neku ustajalu vodu u sakcijama, starim gumama, treba voditi računa da se ta mesta izbegavaju”, objasnila je ona i dodala da je za osobe koje žive u stanu, neophodno biti u klimatizovanom prostoru i izbegavati boravak napolju u vreme najveće aktivnosti komaraca.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com