Rebalans niške kase

Gradsko veće (1)Gradsko veće usvojilo je rebalans niškog budžeta, kojim se on uvećava za oko 560 miliona dinara. Najveći razlog za rebalans su primedbe Državne revizorske institucije

Finansijski najkrupnija primedba je da je SG Niša 2015. godine usvojila odluku o dokapitalizaciju Gradske toplane sa 200 miliona dinara a da to nije ušlo u budžet Grada Niša, kaže zamenik gradonačelnika Miloš Banđur.

Rebalans bi trebalo da bude znatno veći, ali se to izbeglo stezanjem kaiša.  Štedi se u svim upravama, što na ugovorima o privremeno povremenim poslovima, što skidanjem stavki koje sigurno neće biti urađene do kraja godine. A štedi se i u kabinetu gradonačelnika, i to 2.300.000 jer plate dva njegova pomoćnika neće biti na  teretu budžeta, stavka za troškove službenih putovanja smanjuje se za 250.000 dinara, a kabinet se odriče i novog službenog vozila.

Miloš Banđur
Miloš Banđur

Služba za informaciono-komunikacione tehnologije imaće ukupno 18 miliona manje, od čega se 12,5 miliona odnosi na nabavku dva automobila za gradonačelnika i predsednika SG. Mi se odričemo toga tako da će po tom osnovu biti 12,5 miliona manje u budžetu, kaže Banđur.

Gradsko veće (4)U budžetske rashode su ukalkulisana i sredstva za isplatu otpremnina radnicima koji će tokom racionalizacije otići iz javnog sektora: 40 miliona za Goricu, 13 miliona za Direkciju za izgradnju grada i 5,5 miliona za SC Čair.
Raste i prihodovna strana – za 250 miliona se povećava plan za ubiranje poreza na imovinu, 150 miliona se planira od prodaje nepokretnosti, 50 miliona se odnosi na doprinos za gradsko građevinsko zemljište a 40 miliona su ostali tekući prihodi.