TV ZONA PLUS – HD

VESTI IZ NIŠA I REGIONA

VREME JE DA OTVORIŠ OČI

KAKO IZVEŠTAVATI O PORODIČNOM NASILJU? (VIDEO)

U novinima često možemo naići na senzacionalističke tekstove u kojima su poznati gotovo svi detalji o žrtvi porodičnog nasilja i o konkretnom slučaju. Trka za profitom i konkurencija teraju pojedine medije da zarad prodaje ponekad prekrše etički kodeks novinara i…

PORED PSIHIČKOG NAJVAŽNIJE EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽRTVE NASILJA (VIDEO)

Ekonomska zavisnost je ono što žrtvu navodi da se nakon boravka u Sigurnoj kući vrati nasilniku. Može se reći da smo žrtvi pomogli tek onda kada je ekonomski osamostalimo i osnažimo. Žrtve dobijaju pomoć preko Centara za socijalni rad, ali…

PORODIČNO NASILJE PROBLEM I U MANJIM SREDINAMA (VIDEO)

Viktimološko društvo procenjuje da je svaka treća žena u Srbiji bila izložena nekom obliku nasilja. Nažalost, nisu sve spremne da ga i prijave, ali se iz zone ćutanja izlazi 2017. godine kada je donet Zakon o sprečavanju nasilja u porodici….

VREME JE DA OTVORIŠ OČI 06.11.2021. – EMISIJA 2 – EKONOMSKO OSNAŽIVANJE

Ako žrtva nema svoj krov nad glavom, nema posao, čeka na mrvice koje dobija od nasilnika onda je u opasnosti da se vrati u začarani krug nasilja. U opštini Bela Palanka razmišlja se i o prednosti žena žrtava nasilja pri…

VREME JE DA OTVORIŠ OČI 06.11.2021. – EMISIJA 1 – BELA PALANKA

Žrtva može biti bilo ko. Pored nasilja u partnerskim odnosima, sve je češće nasilje prema roditeljima i deci, a oblici porodičnog nasilja su fizičko, psihološko, emocionalno, seksualno i ekonomsko. Čini se da je psihičko najzastupljenije jer je i najteže dokazati…

U BELOJ PALANCI 30 PRIJAVA PORODIČNOG NASILJA (VIDEO)

Od početka godine do sredine septembra u Beloj Palanci je evidentrirano 30 prijava porodičnog nasilja. Uglavnom je u pitanju nasilje nad ženama, nešto manje ima nasilja nad starima, a u 2021. godini nije evidentiran nijedan slučaj nasilja nad decom. Uglavnom…

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com