BUJANOVAC: PUŠKOMITRALJEZ U SANDUKU NA GROBLJU

BUJANOVAC: PUŠKOMITRALJEZ U SANDUKU NA GROBLJU

U sanduku za pokojnike na gradskom albanskom groblju u Bujanovcu policajci su pronašli puškomitraljez.

Pretres prostorija na groblju i okoline policija je uradila na osnovu naredbe Višeg suda u Vranju.

Pretresu su prisustvovali i predstavnici islamske verske zajedice u Bujanovcu.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, Odeljenja u Bujanovcu, puškomitraljez će biti poslat na veštačenje, nakon čega će se tužilaštvo izjasniti o kvalifikaciji dela.