Akcija raščišćavanja divljih deponija i prikupljanja otpada intenzivno je počela od reke Blatašnice u Blacu koja je i najveći zagađivač jezera Ćelije.