ISTIČE ROK ZA PLAĆANJE PRVE RATE POREZA NA IMOVINU

ISTIČE ROK ZA PLAĆANJE PRVE RATE POREZA NA IMOVINU

Rok za plaćanje prve ovogodišnje rate poreza na imovinu ističe 17. februara. Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije prvog kvartala za 2021. godinu jednak je rati za poslednji kvartal 2020. godine.

Za kašnjenje u izmirivanju te obaveze plaća se zatezna kamata od devet odsto godišnje. Porez na imovinu prikupljaju lokalne samouprave, a izmiruje se u četiri rate.