IZABRANO RUKOVODSTVO SANU

IZABRANO RUKOVODSTVO SANU

Na Skupu svih članova Ogranka SANU u Nišu tajnim glasanjem izabrano je rukovodstvo. Jednoglasnom odlukom za predsednika Ogranka u Nišu izabran je akademik Ninoslav Stojadinović, za potpredsednika Milorad Mitković, a za sekretara dopisni član SANU Vladimir Rakočević. Rukovodstvo se bira na četiri godine, a izbor predsednika Ogranka potvrđuje Skupština SANU.