NASILJE NAD STARIMA PRIJAVLJUJU KOMŠIJE I LEKARI (VIDEO)

Nasilje nad starijim ženama u Srbiji je još uvek veliki tabu. O njemu se malo priča i retko se prijavljuje a statistika pokazuje da oko 20 posto starih trpi neki oblik nasilja.

U niškom Centru za socijalni rad kažu da se ovaj oblik nasilja ne smanjuje i da ga podjednako vrše oba pola. Skoro u svim slučajevima nasilnici su članovi najuže porodice.