jasmina baracNizom akcija obeležava se Nedelja žena sa invaliditetom. Cilj je da se još jednom upozore lokalne zajednice i svi koji donose odluke na težak položaj žena sa invaliditetom, i na načine na koje se to može prevazići.

Mnoge žene i ne prepoznaju nasilje i diskriminaciju koju trpe. Takva je sredina, ipak je ovo Balkan, gde je nametnuto drušvu da je muškarac taj koji je glavni, a da žena mora da ćuti i da trpi, posebno kada ima neki invaliditet, jer nema izbora, kaže Jasmina Barać Perović iz organizacije “…Iz kruga“ Niš.

Prolaznici su popunjavali mini anketu, u kojoj su iskazali svoje stavove o ženama sa invaliditetom i o nasilju.