POLJOPRIVREDNICI DO RADNE DOZVOLE ELEKTRONSKIM PUTEM

POLJOPRIVREDNICI DO RADNE DOZVOLE ELEKTRONSKIM PUTEM

Kako su poljoprivredni radovi u jeku, za one kojima radni dan počinje pre pet časova potrebne su radne dozvole. Do njih poljoprivrednici mogu da dođu tako što će da podnesu zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja putem elektronskog zahteva koji je dostupan na internet adresi: http://agromere.registar-uzb.rs/ odnosno na odgovarajući broj telefona sa spiska koji se nalazi na sledećoj adresi: https://www.uzb.minpolj.gov.rs/, a prema odseku odnosno okrugu za koji se traži dozvola za kretanje.                                                                                                                        Potrebno je navesti ime i prezime lica, broj lične karte i adresu sa koje će se kretati u periodu od 17 do 5 časova, broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 17:00 do 05:00 časova. U slučaju obavljanja neophodnih poslova iz oblasti stočarstva tokom perioda zabrane kretanja, svaki poljoprivredni proizvođač je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Sektoru za poljoprivrednu inspekciju. Internet adresa za podnošenje elektronskog zahteva za odobrenje kretanja za poljoprivredne proizvođače iz oblasti stočarstva je: http://stocarstvo.registar-uzb.rs/ .