SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA TRI SELA (VIDEO)

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA TRI SELA (VIDEO)

Vodovod, izgradnja atarskih puteva, korigovanje autobuskih linija – to su najveći problemi meštana Velepolja, Paligraca i Gornje Trnave. Predstavnici ova tri sela o tome su razgovarali sa gradonačelnikom Niša Darkom Bulatovićem, predsednikom Gradske opštine Crveni krst, direktorima javnih komunalnih preduzela i sekretarima gradskih sekretarijata. Kažu da je većina njihovih zahteva prihvaćena i da su zadovoljni predloženom dinamikom.

Nedavno je potpuno obnovljen i asfaltiran glavni put u Velepolju, što je znatno ubrzalo saobraćaj, pa meštani traže i da se ležećim policijacima on uspori u zoni škola.