Gosti emisije

Nikola Stevanović, FK Radnički

Miloš Jovanović, direktor AKL

Miroslav Milenković AKK Izmene

By rezija