Iako je Upravni odbor Advokatske komore Srbije doneo odluku da obustavi rad advokata na jedan dan zbog odluke Vrhovnog kasacionog suda o kreditima, Advokatska komora Niša se protivi bilo kakvom protestu i okupljanju jer, kako navode, nisu okončani pregovori između advokata i Vrhovnog kasacionog suda.

Predsednica zajednice niških advokata, Biljana Branković kaže da su odluke Advokatske komore Srbije obavezujeće za sve komore i da oni advokati koji podrže obustavu rada neće snosititi posledice u vidu disciplinskih prijava.