e -Plaćanje SUDSKIH TAKSI

e -Plaćanje SUDSKIH TAKSI

 Ministarstvo pravde, uz integraciju sa sistemom Kancelarije za IT i eUpravu „+ePlaćanje“ razvilo portal za online plaćanje sudskih taksi eplacanje.sud.rs .Time je svim strankama, fizičkim i pravnim licima, data mogućnost da na jednom mestu izvrše uvid u razrezane sudske takse na svom predmetu i da ih istovremeno izmire elektronskim plaćanjem, odnosno putem interneta, kaže ministarka pravde Maja Popović.

Sistem je omogućen u svim osnovnim, višim i privrednim sudovima.

Plaćanje se vrši platnim i kreditnim karticama sa Portala Pravosuđa odabirom opcije „plati“ za unapred određenu taksu bez potrebe odlaska u banku, poštu ili prekucavanja podataka o iznosu, pozivu na broj, primaocu i broju računa u mobilne i druge aplikacije.

Potvrda o plaćanju takse se dostavlja stranci na označenu adresu elektronske pošte, a informacije o realizaciji transakcije su sudu elektronski dostupne i u okviru samog sistema se automatski rasknjižavaju, a što stranke i sud dodatno oslobađa dostavljanja dokaza o uplati takse„, navela je Popović.

Prilikom procesa +ePlaćanja takođe se naplaćuje provizija, koja je jasno iskazana i koju propisuje banka preko koje se vrši +ePlaćanje.

O zaštiti podataka platne kartice stranke brine softver odabrane banke koji je u obavezi poštovanja stiktnih propisa u vezi zaštite podataka svojih klijenata uz istovrmeno poštovanje pravila organizacija kao što su „Visa“ i „Master card“.

 

 

 

 

 

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com