Još malo pa će žutokljunci da napuste gnezdo koje su lastavice svile u jednoj majstorskoj radionici u Pasi Poljani. Iz gnezda za sada vire samo njihovi uvek gladni kljunovi.