Počela je primena Pravilnika za poslodavce i zaposlene sa preventivnim merama za sprečavanje širenja korona virusa. Ovo praktično znači da su sve firme u obavezi da do 10. avgusta donesu akte, koji će biti usklađeni s pravilnikom. U međuvremenu je inspekcija rada, koja je nadležna za kontrolu njegove primene, već na terenu, i do ovog roka delovaće savetodavno, rekao je za Televiziju Leskovac načelnik Jablaničkog upravnog okruga Miloš Ćirić.