PREMINUO AKADEMIK NINOSLAV STOJADINOVIĆ

PREMINUO AKADEMIK NINOSLAV STOJADINOVIĆ

akademik Ninoslav Stojadinović

Od posledica infekcije korona virusom preminuo je akademik Ninoslav Stojadinović, predsednik Ogranka SANU u Nišu.
Ninoslav Stojadinović rođen je u Nišu 20. septembra 1950. U Nišu je završio
osnovnu i srednju školu. Na Elektronskom fakultetu u Nišu, gde je diplomirao 1974 i
doktorirao 1980, radio je od 1976, i u zvanje redovnog profesora izabran 1991. god. Šef
Katedre za mikroelektroniku bio je od 1984. do 2005. god. Od 1986. do 1989. god. bio je
prodekan, a od 1989. do 1994. god. dekan Elektronskog fakulteta. Zamenik upravnika
Centra za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu bio od 1991. do 1996.
godine.
Za dopisnog člana SANU izabran je 2003, a za redovnog člana 2012. godine
(Odeljenje tehničkih nauka SANU). Od 2016. god. predsednik je novoosnovanog Ogranka
SANU u Nišu. Bio je član Predsedništva i Izvršnog odbora SANU.
Akademik Stojadinović bio je član komisija za izbor nastavnika i odbranu
doktorskih disertacija na više svetskih univerziteta, a 1997. god. bio je gostujući
profesor na Tehničkom univerzitetu u Beču. Ninoslav Stojadinović bio je član mnogih
međunarodnih naučnih odbora i ekspertskih komisija i grupa, glavni urednik i član
uređivačkih odbora prestižnih međunarodnih i nacionalnih naučnih časopisa, član
naučnih i programskih odbora na više od 50 međunarodnih konferencija, kao i na većem
broju domaćih naučnih skupova. Bio je predsednik vodećih međunarodnih naučnih društava iz oblasti mikrolektronike, Akademik Stojadinović je 1988. god. osnovao
Katedru za mikroelektroniku i formirao tri naučno-istraživačke laboratorije. Pod
njegovim rukovodstvom odbranjen je veći broj diplomskih radova, magistarskih teza i
doktorskih disertacija. Realizovano je 8 međunarodnih i 16 nacionalnih projekata.
Njegovo višegodišnje angažovanje u organizaciji međunarodne konferencije o
mikroelektronici – MIEL doprinelo je da ova značajna konferencija postane jedan od
najznačajnijih naučnih skupova iz te oblasti u Evropi i nađe se na listi IEEE
konferencija. Autor je ili koautor oko sto naučnih radova u renomiranim
međunarodnim časopisima sa SCI liste, kao i blizu dve stotine radova u zbornicima
radova međunarodnih i nacionalnih naučnih skupova. Objavio je i četiri poglavlja u
međunarodnim monografijama. Njegovi naučni radovi citirani su više stotina puta u
publikacijama međunarodnog značaja drugih autora. Na osnovu njegovih fundamentalnih
i primenjenih istraživanja do sada je realizovan niz tehnoloških rešenja, od kojih je 6
primenjeno u poluprovodničkoj industriji kod nas i u svetu.
Akademik Stojadinović imao je značajne političke i diplomatske aktivnosti. Bio
je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije (1997–2000), poslanik u Skupštini
Državne zajednice Srbije i Crne Gore, i njen predstavnik u Parlamentarnoj skupštini
Saveta Evrope (2004–2006), potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije
(2014–2016). Bio je ambasador Republike Srbije u Kraljevini Švedskoj (2005–2011) i
Bosni i Hercegovini (2011–2013).
Akademik Stojadinović bio je dobitnik više značajnih nagrada i priznanja.
I nakon ulaska u kovid-bolnicu, 28. novembra tekuće godine, sve do pogoršanja
stanja 9. decembra, neprekidno je i posvećeno, elektronskim putem, radio na poslovima
predsednika Ogranka SANU u Nišu.
Vreme i mesto sahrane akademika Stojadinovića biće naknadno objavljeni.